Naše služby

 

 

Založenie s. r. o.

250 EUR (vrátane poplatkov)

Cena je konečná, vrátane administratívneho poplatku pre živnostenský register (do 30 ks voľných živností) a vrátanie súdneho poplatku pre obchodný register.

Obsahuje kompletnú prípravu dokumentácie, vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmov PO.


 

 

Založenie s. r. o.

150 EUR (vrátane poplatkov + bonus)

Cena je konečná, vrátane administratívneho poplatku pre živnostenský register (do 30 ks voľných živností) a vrátanie súdneho poplatku pre obchodný register.

Obsahuje kompletnú prípravu dokumentácie, vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmov PO.

Platí iba s využitím bonusu: Založenie a vedenie podnikateľského účtu na 1 rok zadarmo (u nášho partnera Tatra banka)! (100 EUR Vám vrátime formou cash-backu po objednaní služby)

U nás platí: Čím viac si od nás odnesiete, tým menej zaplatíte :-)


 

 

Založenie s. r. o.

190 EUR (vrátane poplatkov + bonus)

Cena je konečná, vrátane administratívneho poplatku pre živnostenský register (do 30 ks voľných živností) a vrátanie súdneho poplatku pre obchodný register.

Obsahuje kompletnú prípravu dokumentácie, vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmov PO.

Platí iba s využitím bonusu: Vedenie účtovníctva na 1 rok so zľavou 20% (u nášho partnera Úradovňa.sk)! (60 EUR Vám vrátime formou cash-backu po objednaní služby)

U nás platí: Čím viac si od nás odnesiete, tým menej zaplatíte :-)N Á Š     T I P !

Založenie s. r. o.

90 EUR (vrátane poplatkov + 2 bonusy)

Cena je konečná, vrátane administratívneho poplatku pre živnostenský register (do 30 ks voľných živností) a vrátanie súdneho poplatku pre obchodný register.

Obsahuje kompletnú prípravu dokumentácie, vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmov PO.

Platí iba s využitím obidvoch bonusov: Založenie a vedenie podnikateľského účtu na 1 rok zadarmo (u nášho partnera Tatra banka) Vedenie účtovníctva na 1 rok so zľavou 20% (u nášho partnera Úradovňa.sk)(160 EUR Vám vrátime formou cash-backu po objednaní služieb)

U nás platí: Čím viac si od nás odnesiete, tým menej zaplatíte :-)

Zmeny v s. r. o.

Zahŕňa akékoľvek zmeny v s. r. o.

Cena záleží od počtu a náročnosti zmien: Základná cena je 100 EUR pri počte zmien 2 a menej + 10 EUR za každú ďalšiu zmenu.

Cena je konečná, vrátane administratívneho poplatku pre živnostenský register (do 30 ks voľných živností) a vrátanie súdneho poplatku pre obchodný register. 

Podnikateľské poradenstvo

Súvisiace poradenstvo pre našich klientov poskytujeme zadarmo.

Cena za samostatné poradenstvo na vyžiadanie klienta je podľa dohody.